Collection Le meilleur d'Osamu Tezuka (Asuka)

Blackjack (Tezuka) (18)

L'Enfant aux trois yeux (8)

Nanairo Inko (5)

Vampires (Tezuka) (4)

Ludwig B (Tezuka) (2)